När passar fysioterapi?

Om du har besvär som orsakar problem under genomförandet av ditt dagliga arbete är det bäst att kontakta vår klinik. Du kan tänka på idrottsskador, besvär som uppstått under arbetet, besvär orsakade av en olycka eller sjukdom eller till exempel genom att göra fel rörelse.
Vi rekommenderar, behandlar och guidar dig så att du kan återuppta dina dagliga aktiviteter så snabbt som möjligt. När vi utarbetar en behandlingsplan tittar vi tillsammans med dig på dina önskemål, fysiska situation och möjligheter.

Förebygga besvär

Hos Högsbo Kliniken fokuserar vi mycket på förebyggande av besvär. Det är bra att få en bra behandling för ditt besvär och det är även bättre att kunna förebygga att besväret återkommer igen.Vi ger mer råd om att hålla sig aktiva, och vi erbjuder utbildning och träning hur du håller sig så frisk som möjligt.

Frågor

Har du frågor om behandlingen och så vidare. Då får du gärna kontakta oss.