Rehabilitering efter Covid-19

Rehabilitering efter Covid–19

Har du smittats av Covid-19 och har du fortfarande problem?
Till exempel med avseende på: ditt allmänna tillstånd, uthållighet, muskelstyrka eller andning. Kontakta då oss för en inskrivningssamtal, förutom samtalet genomförs också mätningar och tester. Vi utarbetar ett individuellt rehabiliteringsprogram för dig baserad på uppgifterna från inskrivningssamtalet och undersökningen. Beroende på din situation sker behandlingarna hemma eller i kliniken.

Fysioterapi efter Intensiv Vård – (PICS)

Om du har varit allvarligt sjuk av Coronaviruset måste du också få intensiv rehabilitering efter ditt sjukhus och / eller IVA-inlägg.
Om du fick andningshjälp på intensivvården under en längre tid finns det en stor chans att du får flera fysiska problem. Denna kombination av specifika problem efter en IVA kallas Post-Intensive Care Syndrome (PICS)
Ju längre du har hållits sovande på IVA, desto allvarligare är dina PICS-problem. Din befintliga hälsa innan smittan påverkar delvis hur allvarliga dina PICS-problem blir.
Återställning av PICS kan ta allt från månader till år, vilket kräver god vägledning.

Fysioterapi utan IVA-inlägg

Många som smittas av Covid-19-viruset kan helt enkelt vara sjuka hemma eller läggas in på sjukhus under korta perioder för att få extra syre. Även utan behov av IVA kan du efter sjukdomen erfara fysiska problem. Även då kan behandling från en fysioterapeut vara nödvändig.

Möjliga symptom efter Covid–19

• Problem med lungfunktionen
• Lungfibros (nedsatt lungvävnads funktion)
• Nedsatt lungkapacitet
• Minskad andningsmuskelstyrka
• Svaghet i musklerna på grund av långvarig orörlighet eller polyneuropati
• Minskad uthållighet
• Smärta och / eller styvhet i lederna
• Allmän känsla av trötthet
• reglera kroppsvärmen (t. ex. svårt att bestämma hur varma kläder man skall ha på sig)
• Undernäring
• Problem med minne, koncentration, hantering av stimulans
• Depression och / eller ångest
• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Även problem med att utföra dagliga handlingar kan förekomma, som exempelvis:
• äta, inklusive att ta mediciner
• dricka
• gå in och ur sängen, sitta i stolar och stå upp igen
• röra på sig, gå
• slappna av
• meningsfulla aktiviteter (hobby, sport)
• klä på och av sig
• att prata
• hörsel
• Avföring och urinering

inskrivning

Under inskrivningen går vi tillsammans igenom dina symptom. På grund av den stora variationen av symptom efter att du varit inlagt på intensiv vården ges varje patient en individuell behandlingsplan.
Utöver en omfattande inskrivningssamtal genomförs också ett antal mätningar och tester, där vi tittar på:
• Hur du upplever din nuvarande hälsa
• Muskelstyrka
• Kondition (uthållighet)
• ADL-funktion
• Andningsmuskelstyrka
Baserat på inskrivningssamtalet och testresultat utarbetar vi ett skräddarsytt rehabiliteringsprogram för dig.

behandlingsformer

Beroende på vilka problem du stöter på består behandlingen av (eller en kombination av):
• Muskler: styrketräning
• ADL: Funktionell och balansträning
• Kondition: uthållighetsträning
• Andningsmuskelkraft: Andningsmuskelträning
Antalet behandlingar beror på din specifika situation.