Stögvågsterapi

Högsbo Kliniken erbjuder smärtbehandling med stötvågor – stötvågsterapi eller Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) på engelska. Det är en effektiv metod för att minska eller helt bli av med både akuta och kroniska smärttillstånd. Behandlingen aktiverar kroppens eget läkningssystem. Den går snabbt, är välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad.

På vilket sätt kan stötvågsterapi vara en hjälp vid smärta?
Stötvågsmaskinen genererar stötvågor (energi) som transporteras in i smärtområdet och djupt ner i cellerna. Celler behöver alltid energi för att kunna utföra de uppgifter de ska, inklusive läkningsprocessen. Den tillförda energin triggar igång läkningen och minskar inflammation, smärta och svullnad i det behandlade området.

Application_084


Fördelar med stötvågsbehandling är

 • Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker.
 • Ingen konvalesenstid krävs.
 • Ingen ytterligare medicinering behövs då kroppens eget läkningssystem stimuleras.
 • Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering.

Vad säger forskningen om ESWT som smärthantering?
ESWT är en erkänd metod för smärtbehandling som används i Europa, Kanada, USA och Australien. ESWT-behandling är en av de mest effektiva smärtbehandlingar som inte penetrerar huden, dvs.behandling utan operation.
Det har gjorts flera vetenskapliga studier och kliniska prövningar på effekterna av ESWT på vanligt förekommande smärta. De kliniska studierna har visat att smärtproblematiken har försvunnit eller kraftigt minskats genom användningen av ESWT.

Vilken sorts smärta kan få hjälp av ESWT?

 • Golf- och tennisarmbåge
 • frozen shoulder
 • hopparknä ·akuta (muskel-) smärtor
 • ryggsmärtor ·spänningshuvudvärk
 • hälsporre ·kroniska smärtor i hälsenor
 • fibromyalgi
 • axel- och nacksmärtor
 • höftledsproblem.

Du bör undvika ESWT-behandling om du har:

 • cancer
 • hjärt-kärlproblematik
 • blödarsjuka eller är gravid.

Du ska inte heller ha fått någon kortisoninjektion den senaste månaden.

Application_082

Hur lång tid tar besöket?
Stötvågsbehandlingen tar 10 – 20 minuter och utförs på kliniken eller hemma hos patienten. Ofta behövs fyra till sex behandlingar med ca en veckas mellanrum för bästa resultat.